Highlights
Loading, please wait..
EQUITY
0 (42.31, 1.37%)
VNX TOP 25
LAST UPDATE: 2018-10-16DERIVATIVES
INDEX LAST TIME
VNX TOP 25 3,141.08 2018-10-16
VNX WOMEN 25 7,357.64 2018-10-16
VNX TOP 10 HNX 1,892.06 2018-10-16
VNX TOP 10 HSX 2,702.52 2018-10-16
VN 30 939.41 06:13:33
VNX LEADER 10 3,454.86 2018-10-16
HNX 30 198.39 06:13:33
PVN10 939.04 2018-04-24
STOCK LAST TIME
VINA MILK 126,000 2018-10-16
PV GAS 116,800 2018-10-16
HAGL 5,250 2018-10-16
COMMODITY
0 (-6.45, -0.52%)
GOLD
LAST UPDATE: 23:58:00DERIVATIVES
ENERGY LAST TIME
GAS 3.250 23:58:00
OIL (WTI) 71.91 23:58:00
OIL (BRENT) 81.23 23:58:00
AGRICULTURE LAST TIME
ROBUSTA COFFEE 1.1900 23:57:00
SOYBEAN 8.82 23:57:00
CORN 3.75 23:57:00
METAL LAST TIME
GOLD 1,228.43 23:58:00
PLATINUM 842.50 23:58:00
SILVER 14.700 23:58:00
BOND , RATE & CURRENCY
0 (-7, -0.03%)
USD/VND
LAST UPDATE: 2018-10-16DERIVATIVES
LOCAL CURRENCY LAST TIME
USD/VND 23,339 2018-10-16
JPY/VND 208.18 2018-10-16
EUR/VND 27,038 2018-10-16
INTER. CURRENCY LAST TIME
EUR/USD 1.1585 2018-10-16
AUD/USD 0.7142 2018-10-16
USD/JPY 112.15 2018-10-16
BONDS LAST TIME
GOV. BONDS VIETNAM 1Y 4.164 00:29:03
GOV. BONDS UK 1Y 0.772 2018-10-16
GOV. BONDS US 1Y 2.657 2018-10-16
Highlights

Thị trường chứng khoán phái sinh: Sân chơi cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp

Thị trường chứng khoán phái sinh ra mắt trung tuần tháng 8 vừa qua là một bước phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra kênh giao dịch mới cho các nhà đầu tư, tạo sự đa dạng và hấp dẫn cho thị trường tài chính. Song không phải thị trường mới mở nào cũng đầy hấp lực mà sự phát triển của nó còn phụ thuộc vào thị trường cơ sở và chính năng lực của các nhà đầu tư.

Tham gia thị trường chứng khoán phái sinh: Làm gì để tránh rủi ro?

QĐND - Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đưa vào hoạt động với vai trò như một công cụ phòng ngừa, kiểm soát rủi ro cho TTCK. Thế nhưng khi tham gia thị trường này, nhà đầu tư và công ty chứng khoán đang phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn.

[Dnews Training] Chương trình đạo tạo Chứng khoán Phái sinh

Nhằm phổ biến kiến thức về Thị trường Chứng khoán phái sinh Dnews sẽ tổ chức khóa học về chứng khoán Phái sinh, khóa học sẽ được chia thành hai lớp: Lớp cơ bản và nâng cao.

 

DISCLAIMER

All information and content on this website, from this website or from VNDMI should be viewed as educational only. Although the author, VNDMI and its contributors believe the information and contents to be accurate, we neither guarantee their accuracy nor assume any liability for errors. VNDMI cannot be held responsible for any direct or indirect loss incurred by applying any of the information obtained here.